AWO Oberlausitz startet deutsch-tschechisches Kooperationsprojekt

Im Januar begann für die AWO Oberlausitz und drei ihrer Kindertagesstätten das mehrjährige Projekt „Gemeinsam Spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, welches durch Mittel der Europäischen Union gefördert wird.

Bereits in den vergangenen Jahren sind Projekte mit tschechischen Partnerkindertagesstätten durchgeführt worden, die ebenfalls durch europäische Institutionen gefördert wurden. Das nun gestartete Projekt dient also gleichzeitig der Weiterführung der bereits bestehenden Kooperationen zwischen den deutschen und tschechischen Kindereinrichtungen. Ziel ist es, aufgrund der unmittelbaren Grenznähe nachbarschaftliche Beziehungen auszubauen, das Nachbarland kennenzulernen und den Erwerb der Nachbarsprache den Kindern bereits im Kindergartenalltag zu ermöglichen.

Folgende Einrichtungen kooperieren im Rahmen des Projektes:

Einrichtungen der AWO Oberlausitz tschechische Einrichtungen
Kindertagesstätte „Lauschezwerge“ in Waltersdorf Mateřská škola „Klíček“ (Schlüsselchen) Nový Bor
Kindertagesstätte „Kinderland“ in Großschönau Mateřská škola „Čtyřlístek“ (Kleeblatt) Varnsdorf
Kindertagesstätte „Spreequellspatzen“ in Neugersdorf Mateřská škola Dolní Podluží

In allen drei deutschen Einrichtungen werden vorrangig die Kinder im Alter von 3-4 Jahren an dem Projekt teilnehmen. Ziel ist es, dass sie das Projekt bis zur Einschulung begleiten können und somit schon Kenntnisse einer zweiten Sprache für weiterführende Bildungseinrichtungen vorweisen und anwenden können.

Jeden Monat treffen sich die Kinder zum Spielen und Basteln in der Einrichtung oder zu gemeinsamen Ausflügen, Exkursionen und Aktivitäten. Diese umfassen bestimmte Themen, wie beispielsweise Familie, Tiere, Sport oder Natur. Die Kinder lernen dabei verschiedene Bezeichnungen, Wörter und Lieder. Dies geschieht im Wechsel in Deutschland und Tschechien. So werden auch geichzeitig bestimmte deutsche und tschechische Sitten, Bräuche und Feste entsprechend der Jahreszeiten den Kindern nahe gebracht. Der Besuch regionaler Attraktionen und Ausflugsziele wird ebenfalls integriert.

Einmal im Jahr findet auch eine gemeinsame Veranstaltung aller sechs teilnehmenden Einrichtungen statt. Das erste gemeinsame Treffen ist im Mai in Brniste (CZ) in einem Ökozentrum geplant. Dort werden die Landwirtschaft und die Entstehung von Lebensmitteln den Kindern näher gebracht.

Unterstützung erhält jede Einrichtung durch eine Sprachmittlerin, die für die Zeit des Projektes in allen drei Einrichtungen angestellt sind. Sie sind täglich anwesend und begleiten die Kinder im Alltag mit der tschechischen Sprache. Außerdem unterstützen sie die Planung der Treffen und sind auch bei den gemeinsamen Ausflügen dabei.

Weitere Informationen sowie Berichte zu den Veranstaltungen können Sie bei den jeweiligen Kindertagesstätten nachlesen, in dem Sie auf den Einrichtungsnamen klicken:

 

V lednu byl zahájen sdružením AWO Oberlausitz a jeho třemi mateřskými školami několikaletý projekt „Gemeinsam Spielen, voneinander lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit.“, který je podporován z prostředků Evropské unie.

Již v minulých letech byly s českými partnerskými mateřskými školami realizovány společné projekty, které byly také podpořeny evropskými institucemi. A tak je tento nový společný projekt vlastně pokračováním existující spolupráce mezi německými a českými mateřskými školami. Cílem projektu je, i vzhledem k bezprostřední blízkosti státní hranice, aby byly vytvářeny partnerské vztahy, aby děti poznávaly sousední zemi a získávaly jazykové znalosti již v předškolním věku a během svého všedního dne.

V rámci projektu spolupracují následující zařízení:

zařízení sdružení AWO Oberlausitz česká zařízení
MŠ „Lauschezwerge/Lužičtí skřítkové“ ve Waltersdorfu Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor
MŠ „Kinderland/Dětská země“ v Großschönau Mateřská škola „Čtyřlístek“ Varnsdorf
MŠ „Spreequellspatzen/Vrabci od pramenů Sprévy“ in Neugersdorfu Mateřská škola Dolní Podluží

Ve všech německých školkách se projektu účastní hlavně děti ve věku 3-4 let. Cílem je, aby se projektu zúčastnily po celou dobu realizace, do jejich nástupu do základní školy, a mohly tak získat a využívat znalosti druhého jazyka, které by mohly při nástupu do vzdělávacího systému i prokázat.

Každý měsíc se setkávají děti při hraní i tvoření přímo v mateřských školách nebo se účastní výletů, exkurzí a jiných aktivit, zaměřených na konkrétní témata, jako je rodiny, živočichové, sport a příroda. Děti se tak učí nejen slovíčka a pojmy, ale třeba i písničky. Společné aktivity probíhají střídavě na české i německé straně. A tak děti prožívají i určité české a německé tradice, zvyky a slavnosti v konkrétním ročním období. V projektu děti také navštíví známá i méně známá výletní místa a atrakce.

Jednou ročně se koná také společná akce všech šesti zúčastněných zařízení. První společná akce se konala v květnu 2017 v Ekocentru v Brništi (CZ), kde bylo dětem přiblíženo téma zemědělství a výroby potravin.

Dále v každé mateřské škole probíhá pravidelná jazyková výuka, pokud možno s rodilým mluvčím, který s dětmi pracuje každý den v řeči sousední země a pomáhá při přípravě setkávání a společných programů a zúčastní se společných aktivit.

Další informace a zprávy k akcím si můžete přečíst na internetových stránkách partnerských předškolních zařízení: